Reklamační podmínky

Reklamační řád

Jindřich Valenta – ELKO Valenta
Vysokomýtská 1800
565 01 Choceň

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 11786, (dále jen "Prodávající" nebo "Jindřich Valenta - ELKO Valenta")

vydává v souladu s příslušnými právními předpisy tento

REKLAMAČNÍ ŘÁD pro internetový obchod www.my-concept.cz , který upravuje podmínky, na jejichž základě uplatňuje Kupující svá práva z vady zboží vůči Prodávajícímu, popřípadě jiná práva níže uvedená.

Záruční podmínky

 1. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady.

 2. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí spotřebitelem. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Je-li v záručním listu, kupní smlouvě či jiným způsobem poskytnuta záruční doba delší, lze právo z vad zboží uplatnit v této záruční době.

 3. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil

 4. Záruka se nevztahuje na případy, kdy (zejména):

  1. nebyly dodrženy podmínky pro instalaci, provoz a obsluhu zboží, které jsou uvedeny v návodu k obsluze zboží,

  2. k závadě došlo vlivem mechanického, tepelného nebo chemického poškození, zkratem, přepětím v síti nebo nesprávnou instalací,

  3. k závadě došlo neodborným zásahem třetí osoby,

  4. k závadě došlo při živelné události,

  5. k závadě došlo nedostatečnou nebo nevhodnou údržbou v rozporu s návodem k obsluze včetně závad způsobených vodními a jinými usazeninami,

  6. ke změně barvy topných ploch nebo poškrábání ploch došlo v souvislosti s jejich obvyklým používáním,

  7. se jedná o vzhledové a funkční změny způsobené slunečním zářením, tepelným zářením nebo vodními a jinými usazeninami,

  8. uplyne životnost některých součástí zboží, např. akumulátorů, žárovek atd.

 5. Záruka se nevztahuje na plnění, která byla bezplatně poskytnuta spolu se zbožím (dárky, propagační předměty, apod.).

Uplatnění reklamace

 1. Reklamaci vady zboží je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však před uplynutím záruční doby.

 2. Reklamaci zboží uplatňuje spotřebitel v autorizovaném servisním středisku Prodávajícího, na adrese Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň.

 3. Při reklamaci zboží je nutno zboží řádně očistit a bezpečně zabalit tak, aby nedošlo k poškození při jeho případné přepravě do autorizovaného servisního střediska, není-li zboží předáváno osobně.

 4. Spotřebitel je povinen prokázat uzavření kupní smlouvy předložením dokladu o koupi zboží.

 5. Zároveň s reklamací spotřebitel sdělí popis vytýkané vady a provede volbu reklamačního nároku.

Vyřízení reklamace

 1. Jedná-li se o odstranitelnou vadu, má spotřebitel právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady.

 2. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může spotřebitel požadovat dodání nového zboží bez vad (výměnu), nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu takové součásti. Je-li však požadavek na výměnu zboží nebo jeho součásti vzhledem k povaze vady neúměrný, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

 3. Jedná-li se o neodstranitelnou vadu, případně vznikne-li spotřebiteli nárok na výměnu zboží nebo jeho součásti, avšak tato výměna není možná, např. z důvodu vyprodání daného zboží, má spotřebitel právo zboží vrátit (odstoupení od smlouvy).

 4. Právo na dodání nového zboží (výměnu), nebo výměnu součásti zboží má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo na vrácení zboží (odstoupení od smlouvy).

 5. Nedojde-li k vrácení zboží (odstoupení od smlouvy) nebo neuplatní-li spotřebitel právo na dodání nového zboží bez vad (výměnu), na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, kdy mu nemůže být dodáno nové zboží bez vad, vyměněna součásti zboží nebo zboží opraveno, jakož i v případě, nedojde-li ke zjednání nápravy v přiměřené době nebo by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 6. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

 7. Při vrácení zboží (odstoupení od smlouvy) je spotřebitel povinen provést vrácení rovněž příslušenství zboží a všech dokumentů dodaných se zbožím.

 8. Spotřebitel nemá nárok na vydání vadných dílů a součástí zboží, které byly vyměněny v rámci opravy zboží.

 
 
 
 
Košík
0 položiek
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prihlásenie
 
 

Technické riešenie © 2020 CyberSoft s.r.o.

 

K prevádzke nášho webu www.my-concept.sk využívame takzvané cookies. Cookies sú súbory slúžiace na prispôsobenie obsahu webu, na meranie jeho funkčnosti a všeobecne na zaistenie vašej maximálnej spokojnosti. Používaním tohto webu súhlasíte so spôsobom, akým s cookies nakladáme.