Doprava ZDARMA na objednávky nad 50€

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Pre uplatnenie reklamácie odporúčame obrátiť sa priamo na najbližší autorizovaný servis – reklamácia tak bude vybavená najrýchlejšou možnou cestou.

Zoznam autorizovaných servisných miest nájdete v návode na použitie, prípadne v záručnom liste, ak je k tovaru vystavený.


V prípade, že nie je možné uplatniť reklamáciu priamo v autorizovanom servise, uplatnite reklamáciu na adrese:

CONCEPT Slovensko s.r.o.
Hurbanova 1563/23
911 01 Trenčín

Ako postupovať pri reklamácii?

Kontaktuje servis a informujte sa, ako postupovať v prípade reklamácie. Servis vám tiež poskytne úplné a odborné informácie k vašej závade, prípadne vám oznámi, či sa jedná o vadu a či je možné ju odstrániť svojpomocne. V prípade veľkých spotrebičov je možné dohodnúť výjazd servisného technika na vašu adresu, u malých spotrebičov je nutné doručiť tovar osobne, kuriérom či poštou do servisu, kde bude reklamácia odborne posúdená. S vybavením reklamácie nie sú spojené žiadne poplatky.

Ak zasielate tovar do servisu, nezabudnite vždy priložiť tieto doklady:

  • kópia nadobúdajúceho dokladu (faktúra)
  • záručný list – riadne vyplnený a potvrdený predajcom (len ak je k tovaru vystavený)
  • popis závady, kontakt na vašu osobu (meno, adresa, telefón prípadne e-mail)

Vaša reklamácia musí byť vybavená v zákonnej lehote 30 kalendárnych dní. Táto lehota začína bežať nasledujúci deň po doručení tovaru do servisného strediska či k predajcovi a končí vybavením reklamácie v servise či u predajcu.

Náklady spojené s dopravou tovaru do servisu a späť zo servisu vám budú uhradené pri splnení týchto podmienok:

  1. popredu bude s našim reklamačným oddelením dohodnuté, že si tovar dopravíte do najbližšieho autorizovaného servisu na vlastné náklady
  2. podáte žiadosť o preplatenie nevyhnutných nákladov spojených s dopravou reklamovaného tovaru
  3. písomne doložíte výšku nákladov (účtenka za poštovné, prepravný list apod.)

Upozornenie: je možné preplatiť len náklady v primeranej výške vzhľadom k povahe tovaru (napr. náklady za poštovné, nie za taxi službu).

Je tovar neopraviteľný?

Ak ste tovar reklamovali v servise a tam vám oznámili, že tovar je neopraviteľný (máte o tom potvrdenie) a máte doriešiť s predajcom vrátenie peňazí či výmenu za nový kus, je postup nasledujúci:

Zašlite, prosím, opravný a záručný list na naše reklamačné oddelenie.

CONCEPT Slovensko s.r.o.
Hurbanova 1563/23
911 01 Trenčín

Vaša reklamácia bude na základe zaslaných dokumentov posúdená a vy budete následne kontaktovaní a informovaní o ďalšom postupe.

Upozornenie: pri prevzatí tovaru si ho, prosím, dôkladne skontrolujte, či je bez viditeľného poškodenia. V prípade viditeľného poškodenia zásielky je povinný s vami dopravca spísať reklamačný protokol. Ak po rozbalení zásielky zistíte, že obsah bol prepravou poškodený, upozornite nás bezodkladne– do jedného pracovného dňa – písomne.